h动态图男女啪啪27报gif

h动态图男女啪啪27报gif

于三部中而各分其三,谓之三候。盖形禀于气而成于血也。

如少阳、厥阴互为中气,阳明、太阴互为中气,太阳、少阴互为中气,以其相为表里,故其气互通也。高则满于肺而窍多不利,下则阳气抑而神必不扬,坚则安固。

柱骨,项后天柱骨也。病有真假,不知逆从则及于祸矣。

天癸竭绝,故形体衰坏而不能有子矣。若云治寒冷伤胃,则予不敢深信。

 清浊相干,命曰乱气。 空、孔同,谓血行之道。

冲脉起于气街,并足少阴之经,合于横骨、大赫等十一穴。 生地熟地天冬麦冬石斛茵陈黄芩枳壳枇杷叶甘草等分治胃虚发热,兼有血症者则可。

Leave a Reply